A Falu c. negyedévente megjelenő lektorált szakmai folyóirat, amely magyar nyelven tesz közzé a vidékfejlesztés témaköréhez kapcsolódó eredeti kutatási eredményeket. A tanulmányok épülhetnek empirikus kutatásra, szakirodalom szisztematikus feldolgozására, módszertani fejlesztések bemutatására vagy a vidékfejlesztés témaköréhez kapcsolódó újszerű, kritikai megközelítésre. Az oktatók és kutatók mellett várjuk PhD hallgatók kéziratait is.

A folyóiratot 1985-ben alapította az Agroinform Kiadó és Nyomda Kft. A kiadás joga 2012-ben a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézethez (2012 januárjában még VKSZI), majd a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft.-hez került át. A szakmai folyóirat a Társaság gondozásában jelenik meg.

A folyóirat akadémiai besorolása:

 • MTA IV. Agrártudományok Osztálya – magyar nyelvű folyóiratok: A,
 • MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya, Regionális Tudományok Bizottsága – magyar nyelvű folyóiratok: C.

 

Elsősorban a következő területekről számítunk kéziratokra:

 • agrárgazdaságtan,
 • földrajztudomány,
 • környezettudomány,
 • közgazdaságtan,
 • közigazgatás,
 • politikatudomány,
 • regionális tudomány,
 • szociológia,
 • természetvédelem,
 • turizmus.

 

A kéziratok benyújtása folyamatosan történik.

Aktuális szám: 
2020/3-4.
Az aktuális szám tartalomjegyzéke
A Falu: 1. Alapvetések17
A Falu: 2. A piac oldaláról érkező hatások21
A Falu: 3. Agrárgazdaságunk néhány jellemzője nemzetközi összehasonlításban27
A Falu: 4. Világtendenciák agrárgazdaság cél és eszközrendszerében44
A Falu: 5. Milyen agrárgazdaság vizionálható Magyarországon a 21. század első felében?57
A Falu: 6. Agrárpolitikai célok és beavatkozási irányok a COVID-19 járvány tapasztalatainak figyelembevételével96