A Falut, a vidékfejlesztők és környezetgazdák negyedévente megjelenő folyóiratát 1985-ben alapította az Agroinform Kiadó és Nyomda Kft. A kiadás joga 2012-ben került át a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft.-hez (akkor még Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet).

A Falu minősített tudományos folyóirat, a benne található közlemények megfelelnek a tudományos minősítési követelményeknek: a cikkek tudományos témákat dolgoznak fel, tudományos nyelvezettel íródnak. Valamennyi tanulmányhoz angol nyelvű összefoglaló tartozik. A tanulmányok végén a felhasznált irodalomjegyzéket föltüntetik. A cikkek kisebb hányada (10 százalék alatt) inkább ismeretterjesztő jellegű, ám ezek is tudományos igényességgel íródnak. A folyóiratban publikált tanulmányok tematikája változatos, a szociológia, közgazdaságtan, földrajztudomány, környezet- és természetvédelem, közigazgatás, agrárgazdaságtan, politikatudomány stb. tudományok-tudományterületek cikkei egyaránt megtalálhatók. Míg a módszertani megközelítés különböző, a vizsgálat tárgya (a vidék; elsősorban a magyar vidék) megegyezik.

Az aktuális szám tartalomjegyzéke
Dombi Mihály - Bauerné Gáthy Andrea - Karcagi-Kováts Andrea: Az vagy amit megeszel? Az élelmiszerfogyasztás társadalmi jellemzőinek hatása a természeti erőforrásokra5
Kútvölgyi Viktória: Egy többségében magyar lakta erdélyi község gasztronómiai vizsgálata23
Popp József – Szenderák János – Oláh Judit – Harangi-Rákos Mónika: Regionális különbségek a magyar mezőgazdaságban37
Leidinger Dániel: Hőhullámok és aszályok mérséklése a tájhasználat megváltoztatásával57
Dr. Szabó Mátyás: A tanyafejlesztés lehetőségei az Európai Unió 2020 utáni időszakában67
Ambrus Tünde – Kassay János: Szórványtelepülések, tanyák a Székelyföldön73