A Falut, a vidékfejlesztők és környezetgazdák negyedévente megjelenő folyóiratát 1985-ben alapította az Agroinform Kiadó és Nyomda Kft. A kiadás joga 2012-ben került át a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft.-hez (akkor még Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet).

A Falu minősített tudományos folyóirat, a benne található közlemények megfelelnek a tudományos minősítési követelményeknek: a cikkek tudományos témákat dolgoznak fel, tudományos nyelvezettel íródnak. Valamennyi tanulmányhoz angol nyelvű összefoglaló tartozik. A tanulmányok végén a felhasznált irodalomjegyzéket föltüntetik. A cikkek kisebb hányada (10 százalék alatt) inkább ismeretterjesztő jellegű, ám ezek is tudományos igényességgel íródnak. A folyóiratban publikált tanulmányok tematikája változatos, a szociológia, közgazdaságtan, földrajztudomány, környezet- és természetvédelem, közigazgatás, agrárgazdaságtan, politikatudomány stb. tudományok-tudományterületek cikkei egyaránt megtalálhatók. Míg a módszertani megközelítés különböző, a vizsgálat tárgya (a vidék; elsősorban a magyar vidék) megegyezik.

Az aktuális szám tartalomjegyzéke
Tóth Róbert - Dr. Túróczi Imre - Dr. Pataki László - Prof. Dr. Zémán Zoltán: A dél-alföldi régióban működő mezőgazdasági vállalkozások pénzügyi helyzetének elemzése5
Popp József - Lakner Zoltán - Oláh Judit: A Közös Agrárpolitika reformja 2021-2027 között11
Hardi Tamás - Lieszkovszky József Pál: Az államhatár és a közforgalmú közlekedés kapcsolata a vidéki térségekben23
Erdei Edina: A technológia fejlődésének és a foglalkoztatottság változásának regionális szintű gazdasági hatásai33
Orbán Szabolcs Gergely: A Hajdú-Bihar megyei tanyagondnoki szolgálatokról45
Vinkóczi Tamás: Pénzintézetek elérhetőségi vizsgálata a csornai járás példáján keresztül - tömegközlekedés és időtávolság55
Erdei Edina: Termelő vállalatok áruszállításának alakulása hazai és nemzetközi viszonylatban71