Az Állattenyésztés és Takarmányozás című tudományos folyóirat jogelődjét, Állattenyésztés címmel prof. dr. Czakó József alapította 1952-ben. A röviddel azelőtt újraalakult Állattenyésztési Kutatóintézet munkatársaival együtt felismerte, hogy a szakmának szüksége van egy tudományos folyóiratra, amelyben közzétehetik a gyakorlatban megvalósítható új tudományos eredményeket. A lap szerkesztősége a mai napig az Állattenyésztési, Takarmányozási és Húsipari Kutatóintézetben működik.

Azóta – igazodva a megváltozott körülményekhez és igényekhez – a szaklapban alapkutatási eredményeket is közölnek, konferencia anyagokat publikálnak és ismertetik a doktoranduszok (PhD hallgatók) értekezéseinek összefoglalóit. A folyóirat számos egyéb, a szakmai közvélemény figyelmére számot tartó információval is szolgál.

Az állattenyésztés és a takarmányozás területén hazánkban nagyszámú szakmai kiadvány jelenik meg, de csak az Állattenyésztés és Takarmányozás az egyetlen, valóban tudományos folyóirat.

A lapban elsősorban kutatók, főiskolai és egyetemi oktatók publikálnak, illetve újabban PhD hallgatók. A lap megtartása különösen az utóbbiak publikálási lehetőségeinek biztosítása érdekében fontos. A folyóirat esetenként külföldről érkező cikkeket is közöl.

Aktuális szám: 
2020/2.
Az aktuális szám tartalomjegyzéke
Szabó Ferenc – Márton Judit – Dákay Ildikó – Bene Szabolcs: Néhány tényező hatása a húshasznosítású tehenek hasznos élettartamára (Effects of some factors on longevity of beef cows)91
Kovács Endre – Tempfli Károly – Harmat Levente – Zenke Petra – Maróti-Agóts Ákos – Bali Papp Ágnes – Sáfár László – Gáspárdy András: A cikta juh hímivarú részpopulációjának surlókór elleni genetikai rezisztenciája a mentesítési program másfél évtizedét követően (The genetic resistance to scrapie in male sub-population of cikta sheep after decade and a half of eradication program)101
Balogh Eszter – Dálnoki Anna Boglárka – Rózsa László – Rátky József – Zsolnai Attila – Anton István: Magyar nagyfehér kocák szaporasági értékmérőivel kapcsolt szelekciós markerek azonosítása (Association study between single-nucleotide polymorphisms and reproduction parameters in hungarian large white sows)111
Zsédely Eszter – Tempfli Károly – Turcsán Zsolt – Turcsán László – Schmidt János: A pulykahús táplálóanyag-tartalmának növelése, organoleptikus tulajdonságainak, valamint a hús feldolgozhatóságát befolyásoló tényezőknek a módosítása a takarmány lenolaj-kiegészítésével (Increasing nutrient value and influencing organoleptic characteristics and processing properties of turkey meat by dietary linseed oil supplementation)124
Toviho Odunayo A. – Kovács László – Bársony Péter: Insect-based protein nutrition in the aquaculture sector: potential, current situation and challenges (Rovarfehérje-alapú takarmányozás az akvakultúra-ágazatban: lehetőségek, jelenlegi helyzet, és kihívások)142
Nesz Péter – Nagyné Kiszlinger Henrietta: Effect of physical form of diet on piglets’ performance after weaning ( A takarmány fizikai állapotának hatása a választott malacok teljesítményére)155
Kovács Barnabás Mihály – Nagy Szabolcs Tamás: Automatizált flow citométeres klaszteranalízis spermatológiai alkalmazhatósága (Applicability of flow cytometric automated cluster analysis in spermatology)163
ÁTT: 2019-ban sikeresen megvédett PhD disszertációk összefoglalói (2. rész) - Summaries of PhD dissertations in the year of 2019 (Part 2.)169