Az Állattenyésztés és Takarmányozás című tudományos folyóirat jogelődjét, Állattenyésztés címmel prof. dr. Czakó József alapította 1952-ben. A röviddel azelőtt újraalakult Állattenyésztési Kutatóintézet munkatársaival együtt felismerte, hogy a szakmának szüksége van egy tudományos folyóiratra, amelyben közzétehetik a gyakorlatban megvalósítható új tudományos eredményeket. A lap szerkesztősége a mai napig az Állattenyésztési, Takarmányozási és Húsipari Kutatóintézetben működik.

Azóta – igazodva a megváltozott körülményekhez és igényekhez – a szaklapban alapkutatási eredményeket is közölnek, konferencia anyagokat publikálnak és ismertetik a doktoranduszok (PhD hallgatók) értekezéseinek összefoglalóit. A folyóirat számos egyéb, a szakmai közvélemény figyelmére számot tartó információval is szolgál.

Az állattenyésztés és a takarmányozás területén hazánkban nagyszámú szakmai kiadvány jelenik meg, de csak az Állattenyésztés és Takarmányozás az egyetlen, valóban tudományos folyóirat.

A lapban elsősorban kutatók, főiskolai és egyetemi oktatók publikálnak, illetve újabban PhD hallgatók. A lap megtartása különösen az utóbbiak publikálási lehetőségeinek biztosítása érdekében fontos. A folyóirat esetenként külföldről érkező cikkeket is közöl.

Aktuális szám: 
2019/4.
Az aktuális szám tartalomjegyzéke
Batbold Minjin - Magyar Andrea - Abdulai Yussif - Urbán Martin - Ecker András - Bodó Szilárd - Egerszegi István: Szarvasmarha mellékhere eredetű spermiumok mélyhűtésének vizsgálata - Előkísérlet285
Zubor Tibor - Holló Gabriella - Pósa Roland - Nagy-Kiszlinger Henrietta - Vigh Zsófia – Húth Balázs: A mesterséges termékenyítés és az embrió-átültetés eredményességét befolyásoló tényezők nagy tejtermelésű szarvasmarha állományokban292
Tóth Bianka - Bagi Zoltán - Kézi Tamás - Kusza Szilvia: Mikroszatellit markerek optimalizálása magyarországi ponty (Cyprinus carpio L.) tájfajtákon - Előzetes közlemény302
Kis Judit - Bodó Szilárd - Rózsa László - Zsolnai Attila - Anton István: Molekuláris genetikai lehetőségek az optimális versenytáv és tréningmódszer megválasztásához angol telivéreknél313