Az Állattenyésztés és Takarmányozás című tudományos folyóirat jogelődjét, Állattenyésztés címmel prof. dr. Czakó József alapította 1952-ben. A röviddel azelőtt újraalakult Állattenyésztési Kutatóintézet munkatársaival együtt felismerte, hogy a szakmának szüksége van egy tudományos folyóiratra, amelyben közzétehetik a gyakorlatban megvalósítható új tudományos eredményeket. A lap szerkesztősége a mai napig az Állattenyésztési, Takarmányozási és Húsipari Kutatóintézetben működik.

Azóta – igazodva a megváltozott körülményekhez és igényekhez – a szaklapban alapkutatási eredményeket is közölnek, konferencia anyagokat publikálnak és ismertetik a doktoranduszok (PhD hallgatók) értekezéseinek összefoglalóit. A folyóirat számos egyéb, a szakmai közvélemény figyelmére számot tartó információval is szolgál.

Az állattenyésztés és a takarmányozás területén hazánkban nagyszámú szakmai kiadvány jelenik meg, de csak az Állattenyésztés és Takarmányozás az egyetlen, valóban tudományos folyóirat.

A lapban elsősorban kutatók, főiskolai és egyetemi oktatók publikálnak, illetve újabban PhD hallgatók. A lap megtartása különösen az utóbbiak publikálási lehetőségeinek biztosítása érdekében fontos. A folyóirat esetenként külföldről érkező cikkeket is közöl.

Aktuális szám: 
2021/2.
Az aktuális szám tartalomjegyzéke
Mézes Miklós - Kovács Melinda - Mesterházy Ákos: Az MTA Agrártudományok Osztályának javaslata a gazdasági állatok keveréktakarmányainak maximális mikotoxin koncentrációjára71
Póti Péter - Gyuricza Csaba: A gyepre alapozott állattenyésztés szerepe és az állattenyésztéssel kapcsolatos szemléletváltás szükségessége napjainkban82
Holló Gabriella - Somogyi Tamás: Azonos körülmények között hizlalt angus x charolais hízóbikák és üszők hízékonysága és vágóértéke106
Pap Tibor István - Szabó Rubina Tünde - Drobnyák Árpád - Kovács-Weber Mária: A baromfi - tartásban alkalmazott led megvilágítás hatásának összefoglaló elemzése123
Kőrösiné Molnár Andrea - Balázs Bence - Kőrösi László - Balláné Erdélyi Márta - Gáspárdy András - Sjerps Annette - Bodnár Blanka: Csirke embriók hőkondicionálásának hatása a hőstressztűrő képességre133
Abayné Hamar Enikő - Bokor Beáta - Szabó Rubina Tünde - Kovács-Weber Mária - Pajor Ferenc - Póti Péter: Intenzíven hizlalt magyar merinó és német húsmerinó bárányok egyes vágási tulajdonságainak értékelése147
ÁTT: 2020-ban sikeresen megvédett MTA doktori értekezések összefoglalói156