Állattenyésztés és Takarmányozás

Az évente négyszer megjelenő Állattenyésztés és Takarmányozás című tudományos folyóirat hazánkban az egyetlen magyar nyelvű szaklap. Az 1952-ben történt alapítása óta eredeti és összefoglaló közleményekkel segíti a gyakorlati szakemberek munkáját, ugyanakkor publikációs lehetőséget biztosít a kutatóintézetekben és az egyetemi tanszékeken dolgozó kutatóknak, különös tekintettek a fiatal tudósutánpótlásra. A folyóirat ezen kívül rövid hírek formájában beszámol a terület leg aktuálisabb eseményeiről, közli a megvédett PhD értekezések összefoglalóit is.
A folyóirat idei első számában Kovács Levente és munkatársai két cikkben tekintik át a szarvasmarha szívritmus kutatás legújabb eredményeit. Ismertetik a rendelkezésre álló műszereket és azokat a módszereket, melyekkel a mérések elvégezhetők. A szívritmus kutatás eredményei segítségével mérhető a környezet okozta stressz nagyságrendje. Bene Szabolcs kollégáival a korábban indított sikksorozat 5. és 6. részében a hazánkban őshonos nóniusz tenyészkancák élősúly és testméreteit elemzik, segítséget nyújtva ezzel a fajta fenntartásáért felelős tenyésztőszervezet szakembereinek. A mikroszatellit vizsgálatok méhtenyésztésben történő alkalmazásával foglalkozik Zakar Erika és kollégái értékes tanulmánya. Áttekintik a mikroszatellit azonosítási és izolálási módszerek fejlődését és részletesen tárgyalják a kapott eredmények gyakorlati alkalmazási lehetőségeit: genetikai diverzitás vizsgálatok, géntérképezés, egyedi azonosítás, szülői származás ellenőrzés. Farka Valéria és munkatársai a szarvasmarha DGAT1 gén K232A polimorfizmusának tejtermelésre gyakorolt hatásait vizsgálva szignifikáns kapcsolatot mutattak ki az egyes variánsok és több tejtermelési mutató között. Tárgyalják a kapott eredmények gyakorlati tenyésztésben történő hasznosításának lehetőségeit is.
Bene Szabolcs és mtsai hidegvérű és melegvérű mének STV eredményit elemezve megállapították, hogy a kapott eredmények évenként és korcsoportonként jellemzően eltérő módon alakultak. Kodrik László és mtsai autópályák mellett és ipari területeken vizsgálták a tej- és takarmányminták nehézfém tartalmát, legkritikusabbnak a Zn, Pb, As és Cd koncentrációk bizonyultak. A hazai sertéspopuláció tenyészértékének változásait vizsgálva Nagyné Kiszlinger Henrietta és kollégái színhús vonatkozásában alig kimutatható, átlagos napi súlygyrapodás vonatkozásában pedig nagyon kismértékű javulást észleltek. Hazai juhászatainkban a napi egyszeri vagy kétszeri fejés hatásait vizsgálva Nagy Zsuzsanna és mtsai minden tesztelt genotípusban lényeges tejmennyiség csökkenést mutattak ki napi egyszeri fejés során. Gudaj Richárd és mtsai H-F teheneknél azt találták, hogy a klinikai tünetekben megnyilvánuló sántaság negatív irányban befolyásolta a tejhozam alakulását.


Cikkek, lapszámokÁllattenyésztés és Takarmányozás 2015. 64. évf. 1. szám

Állattenyésztés és Takarmányozás 2014. 63. évf. 4. szám

Állattenyésztés és Takarmányozás 2014. 63. évf. 3. szám

Állattenyésztés és Takarmányozás 2014. 63. évf. 2. szám

Állattenyésztés és Takarmányozás 2014. 63. évf. 1. szám

Állattenyésztés és Takarmányozás 2013. 62. évf. 4. szám

Állattenyésztés és Takarmányozás 2013. 62. évf. 3. szám

Állattenyésztés és Takarmányozás 2013. 62. évf. 2. szám

Állattenyésztés és Takarmányozás 2013. 62. évf. 1. szám

1223 Budapest Park u. 2 | Telefon: +36-1-3628100 | E-mail: info@agrarlapok.hu | Fax: +36-1-3628104