A Növénytermelés című tudományos lap első száma 1952. augusztusában jelent meg. Az első cikket az akkori földművelésügyi miniszter, Erdei Ferenc írta. A lapalapítás célja a hazai növénytermesztés, növénynemesítés, növénygenetika, növényélettan, agrobotanika kutatási eredményeinek bemutatása a hazai szakemberek publikálási lehetőségének biztosítása. A Növénytermelés a növénytudományok egyetlen magyar nyelvű, tudományos lapja. 2007-től a szerkesztőség a Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Karon működik.

A közlemények magyar, angol és orosz nyelvű összefoglalót tartalmaznak. A „Tanulmányok” rovatban lektorált tudományos elemzések kapnak helyet. A „Szemle” rovatban találhatók a könyvismertetések, a konferencia beszámolók és a Magyar Tudományos Akadémia kutatócsoportjainak, illetve kutatóinak tevékenységeinek bemutatása. A „Portré” rovatban a tudományterület emblematikus alakjait, neves és meghatározó személyiségeit mutatják be.

Aktuális szám: 
2021/2.
Az aktuális szám tartalomjegyzéke
Demeter Cintia – Széles Adrienn – Illés Árpád – Bojtor Csaba – Szabó Atala – Bakos Zsuzsanna – Zelenák Annabella – Nagy János: Normálédes és szu perédes csemegekukorica (Zea mays L. convar. sacharata Koern) hib - ridek beltartalmi értékeinek összehasonlító elemzése5
Szőke Lóránt – Kovács Gabriella – Biró Györgyi – Rácz Dalma – Radócz László – Takácsné Hájos Mária – Kovács Béla – Tóth Brigitta: Hormon - kezelések hatása a golyvásüszög fertőzés tüneteinek mérséklésére21
Takács István – Sinóros-Szabó Botond – Fenyvesi Adrienn: A növénytermesz - tés SWOT-analízise – felmérésre alapozva Szabolcs-Szatmár-Bereg me gyé - ben43
Békés Ferenc – Ács Péterné – D. A. I. Suter – Ács Katalin – Lantos Csaba – Cseuz László – Pauk János: Milyen okok állnak a gabonákkal szembeni érzé - keny ség hátterében? I. A nemesítés hatása a búza emberi egészségre káros komponenseire57
Berzsenyi Zoltán: A növénytermesztés fenntarthatóságának alternatív útjai87
Pepó Péter: 100 éve született Dr. Bocz Ernő professzor úr123