A Növénytermelés című tudományos lap első száma 1952. augusztusában jelent meg. Az első cikket az akkori földművelésügyi miniszter, Erdei Ferenc írta. A lapalapítás célja a hazai növénytermesztés, növénynemesítés, növénygenetika, növényélettan, agrobotanika kutatási eredményeinek bemutatása a hazai szakemberek publikálási lehetőségének biztosítása. A Növénytermelés a növénytudományok egyetlen magyar nyelvű, tudományos lapja. 2007-től a szerkesztőség a Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Karon működik.

A közlemények magyar, angol és orosz nyelvű összefoglalót tartalmaznak. A „Tanulmányok” rovatban lektorált tudományos elemzések kapnak helyet. A „Szemle” rovatban találhatók a könyvismertetések, a konferencia beszámolók és a Magyar Tudományos Akadémia kutatócsoportjainak, illetve kutatóinak tevékenységeinek bemutatása. A „Portré” rovatban a tudományterület emblematikus alakjait, neves és meghatározó személyiségeit mutatják be.

Az aktuális szám tartalomjegyzéke
Gombos Béla - Nagy János: Az időjárás értékelése kukorica (Zea mays L.) tartamkísérletek eredményei alapján5
Mikó Péter - Kovács Gergő Péter - Percze Attila - Csendes Csaba - Sárvári István: Multirezisztens burgonyafajták vizsgálata a 2014-2016 években25
Pepó Péter: A fajta, a művelési mód és a tenyészterület hatása a batáta (Ipomoea batatas L.) főbb minőségi paramétereire41
Pepó Péter: Batáta (Ipomoea batatas L.) fajták értékelése eltérő termesztésmód mellett55
Tóth Gabriella - Sárvári Mihály: Különböző vetési paraméterek hatása a fehérvirágú csillagfürt (Lupinus albus L.) magtermés mennyiségére69