A Növénytermelés című tudományos lap első száma 1952. augusztusában jelent meg. Az első cikket az akkori földművelésügyi miniszter, Erdei Ferenc írta. A lapalapítás célja a hazai növénytermesztés, növénynemesítés, növénygenetika, növényélettan, agrobotanika kutatási eredményeinek bemutatása a hazai szakemberek publikálási lehetőségének biztosítása. A Növénytermelés a növénytudományok egyetlen magyar nyelvű, tudományos lapja. 2007-től a szerkesztőség a Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Karon működik.

A közlemények magyar, angol és orosz nyelvű összefoglalót tartalmaznak. A „Tanulmányok” rovatban lektorált tudományos elemzések kapnak helyet. A „Szemle” rovatban találhatók a könyvismertetések, a konferencia beszámolók és a Magyar Tudományos Akadémia kutatócsoportjainak, illetve kutatóinak tevékenységeinek bemutatása. A „Portré” rovatban a tudományterület emblematikus alakjait, neves és meghatározó személyiségeit mutatják be.

Az aktuális szám tartalomjegyzéke
Izsáki Zoltán: A talaj N-, P- és K-ellátottságának hatása a szója (Glycine max L./Merr.) termésére csernozjom réti talajon – I. Terméshozam5
Kun Ágnes – Bíróné Oncsik Mária – Bozán Csaba – Barta Károly: Szennyvízöntözés hatása a csurgalékvíz kémiai összetételére liziméteres energiafűz kísérletben27
Pőthe Péter – Gergely István – Ördög Vince: Előzetes eredmények mikroalga kezelések napraforgó növekedésre és termésre gyakorolt hatásáról43
Sebők András – Czinkota Imre – Nyiri Balázs – Bosnyákovics Gabriella – Gulyás Miklós – Dálnoki Anna Boglárka: A talaj szervesanyag minőségének vizsgálata UV-VIS spektrumban – az Exponenciális Illesztés Módszere (EFA)59
Matuz János – Herczeg György: In memoriam – Harmati István (1929–2018)73