A NÖVÉNYTERMELÉS SZERKESZTŐSÉGE

 

Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar
(4032 Debrecen, Böszörményi út 138.)
Levelezési cím: 4002 Debrecen, Pf. 400
Telefon: +36 52 508 460
E-mail: novenytermeles@agr.unideb.hu; szelesne@agr.unideb.hu

Kiadja: Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft.
Felelős kiadó: Bozzay Péter ügyvezető

ISSN 0546-8191 (Nyomtatott) ISSN 2060-8543 (Online)