Az Állattenyésztés és Takarmányozás című tudományos folyóirat jogelődjét, Állattenyésztés címmel prof. dr. Czakó József alapította 1952-ben. A röviddel azelőtt újraalakult Állattenyésztési Kutatóintézet munkatársaival együtt felismerte, hogy a szakmának szüksége van egy tudományos folyóiratra, amelyben közzétehetik a gyakorlatban megvalósítható új tudományos eredményeket. A lap szerkesztősége a mai napig az Állattenyésztési, Takarmányozási és Húsipari Kutatóintézetben működik.

Azóta – igazodva a megváltozott körülményekhez és igényekhez – a szaklapban alapkutatási eredményeket is közölnek, konferencia anyagokat publikálnak és ismertetik a doktoranduszok (PhD hallgatók) értekezéseinek összefoglalóit. A folyóirat számos egyéb, a szakmai közvélemény figyelmére számot tartó információval is szolgál.

Az állattenyésztés és a takarmányozás területén hazánkban nagyszámú szakmai kiadvány jelenik meg, de csak az Állattenyésztés és Takarmányozás az egyetlen, valóban tudományos folyóirat.

A lapban elsősorban kutatók, főiskolai és egyetemi oktatók publikálnak, illetve újabban PhD hallgatók. A lap megtartása különösen az utóbbiak publikálási lehetőségeinek biztosítása érdekében fontos. A folyóirat esetenként külföldről érkező cikkeket is közöl.

ISSN 0230-1814 (Nyomtatott) ISSN 3003-9932 (Online)

Aktuális szám: 
2023/3.
Az aktuális szám tartalomjegyzéke
Babinszky László: Takarmányozási stratégiák a hőstressz káros hatásainak csökkentésére a sertéstartásban201
Lázár Bence – Tokodyné Szabadi Nikolett – Tóth Roland – Ecker András – Urbán Martin – Várkonyi Eszter – Liptói Krisztina – Gócza Elen: A napos kori hőkezelés transzgenerációs hatásainak vizsgálata házityúkban221
Dublecz Károly – Kiss Brigitta – Kesete Goitom Tewelde – Bartos Ádám – Pál László – Magyar Marianna – Benedek Zsuzsanna – Such Nikoletta: Az ammónia emisszió csökkentésének takarmányozási lehetőségei a baromfi ágazatban231
Horn Péter – Horváth László – Mézes Miklós – Urbányi Béla: Az édesvízi akvakultúra jövője a klímaváltozás tükrében247
Orbán László – Somfalvi-Tóth Katalin – Müller Tamás – Kovács Balázs – Molnár Tamás – Szeverényi Ildikó – Horváth Ákos – Urbányi Béla: A klímaváltozás lehetséges hatásai tenyésztett halaink fiziológiájára és szaporodására266
Ferincz Árpád – Müller Tamás – Weiperth András – Lente Vera – Hegedűs Anna – Csenki Zsolt – Bányai Zsombor – Dérer István – Urbányi Béla: A klímaváltozás lehetséges hatásai a halgazdálkodásra - esettanulmányok és kezelési lehetőségek283