Az Állattenyésztés és Takarmányozás című tudományos folyóirat jogelődjét, Állattenyésztés címmel prof. dr. Czakó József alapította 1952-ben. A röviddel azelőtt újraalakult Állattenyésztési Kutatóintézet munkatársaival együtt felismerte, hogy a szakmának szüksége van egy tudományos folyóiratra, amelyben közzétehetik a gyakorlatban megvalósítható új tudományos eredményeket. A lap szerkesztősége a mai napig az Állattenyésztési, Takarmányozási és Húsipari Kutatóintézetben működik.

Azóta – igazodva a megváltozott körülményekhez és igényekhez – a szaklapban alapkutatási eredményeket is közölnek, konferencia anyagokat publikálnak és ismertetik a doktoranduszok (PhD hallgatók) értekezéseinek összefoglalóit. A folyóirat számos egyéb, a szakmai közvélemény figyelmére számot tartó információval is szolgál.

Az állattenyésztés és a takarmányozás területén hazánkban nagyszámú szakmai kiadvány jelenik meg, de csak az Állattenyésztés és Takarmányozás az egyetlen, valóban tudományos folyóirat.

A lapban elsősorban kutatók, főiskolai és egyetemi oktatók publikálnak, illetve újabban PhD hallgatók. A lap megtartása különösen az utóbbiak publikálási lehetőségeinek biztosítása érdekében fontos. A folyóirat esetenként külföldről érkező cikkeket is közöl.

ISSN 0230-1814 (Nyomtatott) ISSN 3003-9932 (Online)

Aktuális szám: 
2023/4.
Az aktuális szám tartalomjegyzéke
Erdélyi Márta - Kulcsár Roxána - Cserháti Mátyás - Ancsin Zsolt - Szabó István - Kriszt Balázs - Kukolya József - Mézes Miklós: Az aflatoxin B1 mikrobiális detoxifikációjának hatása brojlercsirkék egyes termelési tulajdonságaira és húsminőségére297
Póti Péter – Kosztolányiné Szentléleki Andrea – Vertséné Zándoki Rita – Pajor Ferenc – Borka György: A marhahús-előállítás ökológiai hatása a vízfelhasználás tükrében a húsmarhaágazatban311
Tóth Arnold – Hoffmann Orsolya Ivett – Gócza Elen – Tóth Roland Imre: Ivarszervfejlődésben szerepet játszó gének vizsgálata erdélyi kopasznyakú tyúkfajtán325
Babarczi Bianka – Drobnyák Árpád – Barna Judit – Szabó Zsuzsa – Szőke Zsuzsanna –Heincinger Mónika – Kustos Károly – Végi Barbara: Az ondóvételi technika, a spermavételek gyakorisága és az évszakok hatása az ondóminőségre csincsillában338