A Halászat a magyar agrárgazdaság sajátságos szektorának olyan nagy múltú, 1899-ben alapított folyóirata, amely elsősorban az ágazat közvetlen szereplőihez, másodsorban a vízi erőforrások hasznosításában és védelmében, illetve a vidékfejlesztésben érdekeltekhez szól. A negyedévente megjelenő folyóirat nemcsak a gyakorló horgászok és halászok kedvelt olvasmánya, hanem a haltenyésztéssel foglalkozó szakemberek számára is hasznos információkat nyújt a témakörben megjelent intézkedésekről és határozatokról, törvényekről, valamint a pályázati lehetőségekről.

ISSN 0133-1922 (Nyomtatott) ISSN 3003-9940 (Online)

Aktuális szám: 
2023/3.
Az aktuális szám tartalomjegyzéke
Bojtárné Lukácsik Mónika, Kiss Gabriella, György Ágnes Irma, Radóczné Kocsis Terézia: Magyarország tógazdasági- és intenzív üzemi haltermelése 2022-ben3
Urbányi Béla: A Halászat Arcképcsarnoka, Pál István7
szerkeszti Harka Ákos: A Magyar Haltani Társaság hírei14
TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK DOKTORI ÉRTEKEZÉSEK: Az aflatoxin B1 embrionális fejlődésre és veleszületett immunrendszerre gyakorolt hatásainak vizsgálata zebradánión (Danio rerio)37