A Catastrum negyedéves katasztertörténeti folyóiratot a Magyar Nemzeti Levéltár alapította 2013-ban, az első évfolyam 2014-ben jelent meg. 2015-től a Földművelésügyi, majd jogutódjaként 2018-tól az Agrárminisztérium szaklapjait kiadó Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. adja ki a folyóiratot.
 
A Catastrum célja, hogy a földadó kivetésének tartós alapjául szolgáló – a terület nagyságára, jellegére, értékére, tulajdonosára – adatokat biztosító kataszteri felmérések (18−20. század), továbbá a kataszteri felmérésből kifejlődött állami földmérések könyvészeti és levéltári forrásait feltárja és közzétegye, a témára vonatkozó kutatások eredményeit tanulmányok, közlemények, ismertetők, jelentések formájában nyilvánosságra hozza. A tanulmányok és közlemények angol nyelvű rezümével készülnek.
 
A folyóirat célközönsége: a földügyi igazgatás, az állami (alap)felmérés szereplői; gazdaság-, poltika-, társadalomtörténészek, történelemtanárok, néprajzkutatók, közgyűjteményi munkatársak (levéltár, könyvtár, múzeum), földmérők, térkép- és szakmatörténet (adózás-, földmérés-, térképkészítés-történet) iránt érdeklődők, családtörténet-kutatók.
 

ISSN 2064-5805 (Nyomtatott) ISSN 2064-6542 (Online)

Aktuális szám: 
2023/3.
Az aktuális szám tartalomjegyzéke
Török Enikő: A magyarországi kataszteri személyzet javadalmazása, 1850–18673
Reisz T. Csaba: Az Országos Községi Törzskönyvbizottság története I. Mozgalom a magyar helynevek érdekében, 1891–189515
Sáfrány Tímea: A debreceni 12. felmérési felügyelőség személyzete 1895 és 1918 között25
Bősz Attila: Pécs részletes felmérése a tervezett városrendezés tükrében (1912–1917)41
Kiss Márton: A pécsi földmérési felügyelőség számadáskönyveinek forrásértéke (1931–1944)53
Bán Gergely Károly: Kataszterek katasztere – Az MNL Hajdú-Bihar Vármegyei Levéltárában őrzött kataszteri térképek új jegyzéke62