A Catastrum negyedéves katasztertörténeti folyóiratot a Magyar Nemzeti Levéltár alapította 2013-ban, az első évfolyam 2014-ben jelent meg. 2015-től a Földművelésügyi, majd jogutódjaként 2018-tól az Agrárminisztérium szaklapjait kiadó Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. adja ki a folyóiratot.
 
A Catastrum célja, hogy a földadó kivetésének tartós alapjául szolgáló – a terület nagyságára, jellegére, értékére, tulajdonosára – adatokat biztosító kataszteri felmérések (18−20. század), továbbá a kataszteri felmérésből kifejlődött állami földmérések könyvészeti és levéltári forrásait feltárja és közzétegye, a témára vonatkozó kutatások eredményeit tanulmányok, közlemények, ismertetők, jelentések formájában nyilvánosságra hozza. A tanulmányok és közlemények angol nyelvű rezümével készülnek.
 
A folyóirat célközönsége: a földügyi igazgatás, az állami (alap)felmérés szereplői; gazdaság-, poltika-, társadalomtörténészek, történelemtanárok, néprajzkutatók, közgyűjteményi munkatársak (levéltár, könyvtár, múzeum), földmérők, térkép- és szakmatörténet (adózás-, földmérés-, térképkészítés-történet) iránt érdeklődők, családtörténet-kutatók.
 

ISSN 2064-5805 (Nyomtatott) ISSN 2064-6542 (Online)

Aktuális szám: 
2024/2.
Az aktuális szám tartalomjegyzéke
Török Enikő: Az 1856. évi második felmérési felügyelőség személyzete3
Samarjay Zoltán: Az André család útja Türingiából Cseh- és Morvaországon keresztül Magyarországra15
Kiss Márton: A pécsi 11. földmérési felügyelőség személyzeti adattára (1918–1949)27
Timár Gábor: A mai Magyarország kataszteri térképei az ivanicsi rendszerben39
Török Enikő: A kataszteri munkálatok állása az 1920-as években47
Reisz T. Csaba: „Négyzetkataszter”: A magyarországi kataszteri felmérés térkép- és iratanyagának katasztere, 1850–1918. II. Új irányok. Kutatási terv, NKFI Alap K 14725158