A Növényvédelem havonta megjelenő folyóirat, 2018-ban a 79., újraindítása után az 54. évfolyamába lépett. Az Agrárminisztérium tudományos lapja, felelős kiadója a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft., kiadója a Környezetbarát Növényvédelemért Alapítvány, együttműködő partnere a HUN-REN Agrártudományi Kutatóközpont Növényvédelmi Intézete, nyomdai munkáit az Inform Kiadó és Nyomda Kft. végzi.

A Növényvédelem hazánkban ma már a szakterület egyetlen, magyar nyelven, havonta megjelenő tudományos lapja. Tudományos cikkei a magyar nyelvű összefoglalón kívül angol nyelvű összefoglalóval jelennek meg.

A szerkesztőbizottság fontosnak tartja az új kutatási eredményekkel, a betelepülő, behurcolt fajok elterjedésével, életmódjával, továbbterjedésük megelőzésével kapcsolatos cikkek közreadását, felhívni a figyelmet a károsítók elleni környezetkímélő eljárásokra, valamint egy-egy termesztett növény védelmével részletesen foglalkozni.

A folyóirat célközönsége: növényvédő szakemberek, növényorvosok, kutatók, egyetemi, főiskolai oktatók, hallgatók, gazdálkodók. A megrendelők zöme növényvédő szakember, ezért a lapban közölt információk az ő közvetítésükkel számos termelőhöz, gazdálkodóhoz eljutnak.

ISSN 0133-0829 (Nyomtatott) ISSN 3003-9916 (Online)

Aktuális szám: 
2023/9.
Az aktuális szám tartalomjegyzéke
Fazekas Imre, Kontschán Jenő és Ripka Géza: Új adatok a füge-levélbolha [Homotoma fi cus (Linnaeus, 1758)] hazai előfordulásához (Insecta: Psylloidea: Homotomidae)381
Turóci Ágnes, Rapala Miklós és Páll-Gergely Barna: Idegenhonos meztelencsiga fajok a magyar faunában384
Koczor Sándor, Szentkirályi Ferenc és Tóth Miklós: Különböző stimulusok hatása közönséges zöldfátyolkák csalogatására: rövid áttekintés (Neuroptera: Chrysopidae)398
Kölber Mária és Lázár János: A szőlő növényvédelme III.: Betegségek (4.)404
Az államalapítás és az államalapító Szent István ünnepe, augusztus 20-a alkalmából Novák Katalin, Magyarország Köztársasági Elnöke kitüntetettjei: Dancsházy Zsuzsanna422
Az államalapítás és az államalapító Szent István ünnepe, augusztus 20-a alkalmából Novák Katalin, Magyarország Köztársasági Elnöke kitüntetettjei: Ripka Géza424
Solymosi Péter: Egyszikű fák (Monocotyledonopsida)425
NV: „Szőlőmoly lámpával való fogása” (avagy: fénycsapdázás egykor)428