A Falu c. negyedévente megjelenő lektorált szakmai folyóirat, amely magyar nyelven tesz közzé a vidékfejlesztés témaköréhez kapcsolódó eredeti kutatási eredményeket. A tanulmányok épülhetnek empirikus kutatásra, szakirodalom szisztematikus feldolgozására, módszertani fejlesztések bemutatására vagy a vidékfejlesztés témaköréhez kapcsolódó újszerű, kritikai megközelítésre. Az oktatók és kutatók mellett várjuk PhD hallgatók kéziratait is.

A folyóiratot 1985-ben alapította az Agroinform Kiadó és Nyomda Kft. A kiadás joga 2012-ben a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézethez (2012 januárjában még VKSZI), majd a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft.-hez került át. A szakmai folyóirat a Társaság gondozásában jelenik meg.

A folyóirat akadémiai besorolása:

 • MTA IV. Agrártudományok Osztálya – magyar nyelvű folyóiratok: A,
 • MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya, Regionális Tudományok Bizottsága – magyar nyelvű folyóiratok: C.

Elsősorban a következő területekről számítunk kéziratokra:

 • agrárgazdaságtan,
 • földrajztudomány,
 • környezettudomány,
 • közgazdaságtan,
 • közigazgatás,
 • politikatudomány,
 • regionális tudomány,
 • szociológia,
 • természetvédelem,
 • turizmus.

A kéziratok benyújtása folyamatosan történik.
A kéziratokat elektronikus formában küldött levél mellékleteként kérjük beküldeni a következő e-mail címre: [email protected]

ISSN 0237-4323 (Nyomtatott) ISSN 3003-9886 (Online)

 

Aktuális szám: 
2023/3.
Az aktuális szám tartalomjegyzéke
Hortolányi Árpád László – Bujdosó Zoltán – Domán Szilvia: A gyógyszertárak telephelyválasztását befolyásoló tényezők vizsgálata területi idősorok elemzésével, különös tekintettel a leszakadó vidéki térségekre5
Ótott Nóra – Nagyné Molnár Melinda: Helyi termelők, helyi termékek a Vajdaságban25
Baglyas Ferenc: A terroir hatása a Furmint szőlőfajta borának minőségére37
Feketéné Benkó Kata: A hazai falvak közötti növekvő „távolságok” az Ipoly-menti határtérség példáján49
Barsi Boglárka – Nárai Márta: Smart megoldások lehetőségei egy hátrányos helyzetű vidéki térségben65