A Gazdálkodás agrárgazdasági tudományos folyóirat 1957 óta ad helyet az agrárpolitikai, gazdálkodási, üzleti, marketing, vidékfejlesztési, üzem- és munkaszervezési, élelmiszer-feldolgozási témáinak, valamint a korszak hazai és nemzetközi kihívásainak és az arra adott válaszoknak.

A Gazdálkodás publikációi gyakran elsődleges forrásai új felismeréseknek, gondolatoknak, tananyagoknak és gyakorlati megoldásoknak.

A Gazdálkodás szerzői a mező-erdőgazdaságban, az élelmiszer-feldolgozásban, a vidék- és területfejlesztésben tevékenykedő szakemberek, oktatók, kutatók, menedzserek, doktoranduszok, egyetemi és főiskolai hallgatók. A folyóirat nélkülözhetetlen segítséget nyújt a PhD-hallgatók publikációs tevékenységéhez, és ezáltal a fokozat megszerzéséhez. Emellett hozzájárul az EU agrár- és vidékfejlesztési politikájával összhangban a nemzeti agrárstratégia tudományos igényű formálásához is.

A Gazdálkodás nemcsak tudástárház, hanem tudásközösség is! A Gazdálkodás – mint minden más tudományos folyóirat – rangját, elismertségét nemcsak a megjelent közlemények színvonala, érdekes újszerűsége, a szerzők, lektorok, szerkesztők munkája fémjelzi, hanem az előfizetések, olvasók, interneten érdeklődők száma is, ami egyúttal az adott szakmai körhöz való tartozást, az előfizetők identitását is tükrözi.

ISSN 0046-5518 (Nyomtatott) ISSN 3003-9894 (Online)

 

Magyar agrárközgazdászok virtuális arcképcsarnoka

 

Aktuális szám: 
2023/5.
Az aktuális szám tartalomjegyzéke
Székely Csaba – Lencsés Enikő – Kovács Attila: Innovatív mezőgazdasági technológiák üzemgazdasági elemzése385
Kapronczai István – Udovecz Gábor: A magyar élelmiszer-gazdaság fejlesztésének stratégiai dilemmái398
Erdős Adél Dorottya – Szőllősi László: A Magyarországon szántóföldi növénytermesztést végző egyéni és társas agrárvállalkozások üzemméretének, koncentrációjának és hatékonyságának megítélése410
Lakatos Vilmos: Fenntarthatóság, felelőségvállalás, tőkepiaci értékítélet425
Fehér István: Nemzeti válaszok az agrártermelés modernizációs kihívásaira az EU 2023–27 tervezési időszakban443
Borbély Csaba – Lakner Zoltán: Fekete hattyúk és fehér rinocéroszok között: szakértői pódiumbeszélgetés a válságokról és válságkezelésről a mai magyar élelmiszer-gazdaságban460
Kurucz Mihály: Elhunyt dr. Alvincz József okleveles agrármérnök, szakokleveles közgazdász464
Nábrádi András: Elhunyt Dr. Nemessályi Zsolt egyetemi tanár, professor emeritus467