A Gazdálkodás agrárgazdasági tudományos folyóirat 1957 óta ad helyet az agrárpolitikai, gazdálkodási, üzleti, marketing, vidékfejlesztési, üzem- és munkaszervezési, élelmiszer-feldolgozási témáinak, valamint a korszak hazai és nemzetközi kihívásainak és az arra adott válaszoknak.

A Gazdálkodás publikációi gyakran elsődleges forrásai új felismeréseknek, gondolatoknak, tananyagoknak és gyakorlati megoldásoknak.

A Gazdálkodás szerzői a mező-erdőgazdaságban, az élelmiszer-feldolgozásban, a vidék- és területfejlesztésben tevékenykedő szakemberek, oktatók, kutatók, menedzserek, doktoranduszok, egyetemi és főiskolai hallgatók. A folyóirat nélkülözhetetlen segítséget nyújt a PhD-hallgatók publikációs tevékenységéhez, és ezáltal a fokozat megszerzéséhez. Emellett hozzájárul az EU agrár- és vidékfejlesztési politikájával összhangban a nemzeti agrárstratégia tudományos igényű formálásához is.

A Gazdálkodás nemcsak tudástárház, hanem tudásközösség is! A Gazdálkodás – mint minden más tudományos folyóirat – rangját, elismertségét nemcsak a megjelent közlemények színvonala, érdekes újszerűsége, a szerzők, lektorok, szerkesztők munkája fémjelzi, hanem az előfizetések, olvasók, interneten érdeklődők száma is, ami egyúttal az adott szakmai körhöz való tartozást, az előfizetők identitását is tükrözi.

ISSN 0046-5518 (Nyomtatott) ISSN 3003-9894 (Online)

 

Magyar agrárközgazdászok virtuális arcképcsarnoka

 

Aktuális szám: 
2024/1.
Az aktuális szám tartalomjegyzéke
Elek Sándor – György Ottilia –Illyés László – Péter Emőke-Katalin: Quo vadis székely kisgazdaság? In memoriam Alvincz József3
Horváthné Kovács Bernadett – Zörög Zoltán – Bús Bence Gyula: Mesterséges intelligencia a precíziós állattartók vezetői döntéseiben – Bíznak-e a gazdák az adatokban?18
Szálteleki Péter – Solti Izabella – Bacsi Zsuzsanna – Pupos Tibor: A fenntarthatóság és versenyképesség kapcsolódási pontjai, a fennálló kölcsönhatások gazdasági vetületei a mezőgazdasági vállalatokban43
Szerkesztőbizottsági állásfoglalás: A magyar nyelv használata a tudományos szakfolyóiratokban79
Gazdálkodás: Az MTA Agrár-közgazdasági Tudományos Bizottság összetétele 202381
Gazdálkodás: A Gazdálkodás 2023. évi tartalomjegyzéke, valamint szerzőinek és lektorainak névsora83
Poór Judit: A JCEA magyar szerkesztőbizottságának felhívása91
Dobolyi Emese – Székely Csaba: In memoriam Kovács Gábor92