A Gazdálkodás agrárgazdasági tudományos folyóirat 1957 óta ad helyet az agrárpolitikai, gazdálkodási, üzleti, marketing, vidékfejlesztési, üzem- és munkaszervezési, élelmiszer-feldolgozási témáinak, valamint a korszak hazai és nemzetközi kihívásainak és az arra adott válaszoknak.

A Gazdálkodás publikációi gyakran elsődleges forrásai új felismeréseknek, gondolatoknak, tananyagoknak és gyakorlati megoldásoknak.

A Gazdálkodás szerzői a mező-erdőgazdaságban, az élelmiszer-feldolgozásban, a vidék- és területfejlesztésben tevékenykedő szakemberek, oktatók, kutatók, menedzserek, doktoranduszok, egyetemi és főiskolai hallgatók. A folyóirat nélkülözhetetlen segítséget nyújt a PhD-hallgatók publikációs tevékenységéhez, és ezáltal a fokozat megszerzéséhez. Emellett hozzájárul az EU agrár- és vidékfejlesztési politikájával összhangban a nemzeti agrárstratégia tudományos igényű formálásához is.

A Gazdálkodás nemcsak tudástárház, hanem tudásközösség is! A Gazdálkodás – mint minden más tudományos folyóirat – rangját, elismertségét nemcsak a megjelent közlemények színvonala, érdekes újszerűsége, a szerzők, lektorok, szerkesztők munkája fémjelzi, hanem az előfizetések, olvasók, interneten érdeklődők száma is, ami egyúttal az adott szakmai körhöz való tartozást, az előfizetők identitását is tükrözi.

ISSN 0046-5518 (Nyomtatott) ISSN 3003-9894 (Online)

 

Magyar agrárközgazdászok virtuális arcképcsarnoka

 

Aktuális szám: 
2024/3.
Az aktuális szám tartalomjegyzéke
Ratkóczy Dániel – Mizik Tamás: A rövid ellátási láncok helyzete és lehetőségei a gömbparadicsom példáján keresztül207
Pinke Zsolt – Ács Tamás – Fabók Veronika – Kalicz Péter – Jámbor Attila: A magyar mezőgazdaság modernizációs törekvései és kudarcai az aszálykárok és a globális mezőgazdasági alapanyag-túltermelési válság kapcsán220
Tóth Sándor – Nábrádi András: A munkaerőköltség alakulásának vizsgálata a vágósertés-előállításban244
György Ottilia: Románia helyzete a kelet-közép-európai országok között a körforgásos gazdaságra való áttérésében256
Rákos Mónika: Beszámoló az MTA Agrár-közgazdasági Tudományos Bizottság 2021–2023 közötti tevékenységéről275
Benedek Fülöp: OTP Agrár Kollégium – Mi foglalkoztatja a szakmát? Az ukrán terményexport agrárpiaci hatásai és a magyar élelmiszer-gazdaság 2023. évi teljesítménye281