Preambulum
a Gazdálkodás agrárökonómiai tudományos folyóirat
„In Memoriam” arcképcsarnokához

 

Tisztelt Olvasó!

Többen Szent Istvántól, első királyunktól eredeztetik azt a súlyos mondást, hogy „aki a múltját nem becsüli, annak nincs jövője”. A múltunkat ugyanakkor csak akkor tudjuk becsülni, ha ismerjük is azt. Aki tehát a múltat nem ismeri, az a jövőjét sem érdemli meg. Ameddig az ember személyes emlékei alapján vissza tud tekinteni, az néhány évtized. Az idő múltával, új generációk színrelépésével az emlékek oszlanak. Feltehető magunknak a kérdés, a magyar agrárökonómia mai művelői mit tesznek azért, hogy korábbi nagyjaiknak méltó emléket állítsanak, emléküket maradandóan megőrizzék?

A kérdésre a Gazdálkodás Szerkesztőbizottsága saját válaszát úgy kívánja megadni, hogy elkezdte egy „In Memoriam” arcképcsarnok összeállítását és ennek közreadását. Az elkövetkező hónapokban arra törekszünk, hogy minél teljesebben összeállítsuk azoknak a nagy elődöknek az arcképcsarnokát, akik a Gazdálkodás folyóirat hasábjain, akár mint szerzők, akár mint szerkesztőbizottsági, tanácsadó testületi tagok megjelentek, a folyóirat, így a magyar agrárökonómia történetéhez hozzátettek.

A Gazdálkodás idén LXV. évfolyamát jelenteti meg. E 65 év alatt számtalan szerző publikált a lap hasábjain akár önállóan, akár társszerzőként. Közülük a tudományos, vagy tudományszervező munkájukat tekintve leginkább meghatározó egyéniségeket emeljük be az arcképcsarnokba. Nagyon valószínű, hogy vannak olyan elődök, akikről most vagy megfeledkeztünk, vagy nem kellő rálátással értékeltük munkásságukat. Ezért kérjük a tisztelt Olvasót, hogy ha egy nagyformátumú volt kollégát hiányol az arcképcsarnokból, vagy egy közölt életrajz hiányos, kiegészítésre szorul, azt jelezze Szerkesztőségünknek. Minden felmerült javaslatot megfontolunk.

Természetesen a Gazdálkodás folyóirat megalapítása előtt is létezett magyar agrárközgazdaságtan, agrárökonómia és ennek is voltak kiváló képviselői. A későbbiekben velük is ki kívánjuk egészíteni arcképcsarnokunkat, várjuk a rájuk vonatkozó javaslatokat is.

A munkánkhoz rendelkezésünkre álló információk, életrajzi adatok meglehetősen szűkösek, csak a száraz tényeket tartalmazzák. Elsősorban folyóiratokban megjelent nekrológokra, egyetemeken elhangzott – és még fellelhető – lauditációkra támaszkodhatunk. Most nem is törekedhettünk másra, mint ezek összegyűjtésére, szerkesztésére. Ugyanakkor örömmel vennénk, ha összegyűjthetnénk olyan, a mai utódok számára okulásul szolgáló történeteket, megnyilatkozásokat, amelyek elődeink szakmai és emberi nagyságát jellemzik. Egyszer talán összegyűlik annyi tanulságos történet, hogy az arcképcsarnok ezekkel is kiegészíthető lesz.

Köszönjük, hogy elolvasta a fenti sorokat. Kérjük, gondolkodjon el a leírtakon és alakítsuk együtt nagyjaink arcképcsarnokát!

A Virtuális Arcképcsarnokkal kapcsolatos véleményt, illetve javaslatokat a gazdálkodá[email protected] email címre lehet küldeni.

a Gazdálkodás
szerkesztőbizottsága

Babinszky Mihály

Belák Sándor

Benet Iván

Bíró Ferenc

Burgerné Gimes Anna

Burján Ambrus

Buzás Gyula

Csete László

Csizmadia Ernő

Dimény Imre

Dobos Károly

Enese László

Erdei Ferenc

Fehér Lajos

Fekete Ferenc

Kozma András

Lőkös László

Márton János

Németi László

Palkovics Miklós

Nagypataky Reichenbach Béla

Romány Pál

Sipos Aladár

Szakál Ferenc

Széles Gyula

Szerdahelyi Péter

Szénay László

Tóth Mihály

Vági Ferenc

Vágsellyei István

Varga Gyula

Zsarnóczai Sándor