A Catastrum negyedéves katasztertörténeti folyóiratot a Magyar Nemzeti Levéltár alapította 2013-ban, az első évfolyam 2014-ben jelent meg. 2015-től a Földművelésügyi, majd jogutódjaként 2018-tól az Agrárminisztérium szaklapjait kiadó Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. adja ki a folyóiratot.
 
A Catastrum célja, hogy a földadó kivetésének tartós alapjául szolgáló – a terület nagyságára, jellegére, értékére, tulajdonosára – adatokat biztosító kataszteri felmérések (18−20. század), továbbá a kataszteri felmérésből kifejlődött állami földmérések könyvészeti és levéltári forrásait feltárja és közzétegye, a témára vonatkozó kutatások eredményeit tanulmányok, közlemények, ismertetők, jelentések formájában nyilvánosságra hozza. A tanulmányok és közlemények angol nyelvű rezümével készülnek.
 
A folyóirat célközönsége: a földügyi igazgatás, az állami (alap)felmérés szereplői; gazdaság-, poltika-, társadalomtörténészek, történelemtanárok, néprajzkutatók, közgyűjteményi munkatársak (levéltár, könyvtár, múzeum), földmérők, térkép- és szakmatörténet (adózás-, földmérés-, térképkészítés-történet) iránt érdeklődők, családtörténet-kutatók.
 
Az aktuális szám tartalomjegyzéke
Gánóczy Mária: Gánóczy nagyapánk utolsó napja3
Reisz T. Csaba: Emlékezés Gánóczy Sándor kataszteri főmérnökre halálának 80. évfordulója alkalmából5
Gánóczy Sándor: Gánóczy Sándor ceruza- és tollrajzai (válogatás)8
Gánóczy Sándor: Gánóczy Sándor: Kutyahistóriák (Életemből), I–III. (1933)21
Török Enikő: Elekes Ferenc – katona, térképrajzoló, litográfus és mérnök36
Schmidt Anikó: Eredmények és elmaradások. A kataszteri munkálatok ügye az 1892–1897. évi országgyűlésen44
Filep Antal: Rokonsági alapú településszerveződés feltárása. A Győr vármegyei Rábcakapi 1857. évi felmérése alapján55