A Növényvédelem havonta megjelenő folyóirat, 2018-ban a 79., újraindítása után az 54. évfolyamába lépett. Az Agrárminisztérium tudományos lapja, felelős kiadója a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft., kiadója a Környezetbarát Növényvédelemért Alapítvány, együttműködő partnere az MTA Agrártudományi Kutatóközpont Növényvédelmi Intézete, nyomdai munkáit az Agroinform Kiadó és Nyomda Kft. végzi.

A Növényvédelem hazánkban ma már a szakterület egyetlen, magyar nyelven, havonta megjelenő tudományos lapja. Tudományos cikkei a magyar nyelvű összefoglalón kívül angol nyelvű összefoglalóval jelennek meg.

A szerkesztőbizottság fontosnak tartja az új kutatási eredményekkel, a betelepülő, behurcolt fajok elterjedésével, életmódjával, továbbterjedésük megelőzésével kapcsolatos cikkek közreadását, felhívni a figyelmet a károsítók elleni környezetkímélő eljárásokra, valamint egy-egy termesztett növény védelmével részletesen foglalkozni.

A folyóirat célközönsége: növényvédő szakemberek, növényorvosok, kutatók, egyetemi, főiskolai oktatók, hallgatók, gazdálkodók. A megrendelők zöme növényvédő szakember, ezért a lapban közölt információk az ő közvetítésükkel számos termelőhöz, gazdálkodóhoz eljutnak.

Az aktuális szám tartalomjegyzéke
Radványi Dalma – Szelényi Magdolna Olívia – Hamow Kamirán Áron – Ambrózy Zsuzsanna – Lukács Péter – Puskás Katalin – Cséplő Mónika – Molnár Béla Péter: Egészséges és fertőzött mezőgazdasági növények, valamint Agaricus bisporus illatanyag profiljának feltérképezése – előtanulmány333
Kuti Kamilla – Kecskeméti Sándor – Szukács Gergely – Petróczy Marietta – Geösel András: Metarhizium anisopliae és richoderma asperellum kölcsönhatásának vizsgálata laboratóriumi és szabadföldi körülmények között343
Boziné Pullai Krisztina – Krausz Dóra – Pataki Péter – Petrikovszki Renáta – Geiger Barbara – Tóthné Bogdányi Franciska – Tóth Ferenc: Növényvédelmi problémák felmérése tájfajta paradicsomok új, extenzív termesztéstechnológiájában352
Szeőke Kálmán: Rovar és egyéb állati kártevők kártételei 2019-ben360
Szántóné Veszelka Mária – Pesti Jánosné: A kukoricamoly (Ostrinia nubilalis Hübner) kártétele sarjon termő málnában364
Eke István: A réztartalmú, vagy rezet is tartalmazó kombinált hatóanyagú növényvédő szerek tényleges réz- (cu++ ion) tartalma369
Tóth Ágoston: Gondolatok a növényvédőszer­engedélyezés szerepéről – régen és ma (holnap?)371
Molnár János: Jogszabályfigyelő380