A Növényvédelem havonta megjelenő folyóirat, 2018-ban a 79., újraindítása után az 54. évfolyamába lépett. Az Agrárminisztérium tudományos lapja, felelős kiadója a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft., kiadója a Környezetbarát Növényvédelemért Alapítvány, együttműködő partnere az MTA Agrártudományi Kutatóközpont Növényvédelmi Intézete, nyomdai munkáit az Agroinform Kiadó és Nyomda Kft. végzi.

A Növényvédelem hazánkban ma már a szakterület egyetlen, magyar nyelven, havonta megjelenő tudományos lapja. Tudományos cikkei a magyar nyelvű összefoglalón kívül angol nyelvű összefoglalóval jelennek meg.

A szerkesztőbizottság fontosnak tartja az új kutatási eredményekkel, a betelepülő, behurcolt fajok elterjedésével, életmódjával, továbbterjedésük megelőzésével kapcsolatos cikkek közreadását, felhívni a figyelmet a károsítók elleni környezetkímélő eljárásokra, valamint egy-egy termesztett növény védelmével részletesen foglalkozni.

A folyóirat célközönsége: növényvédő szakemberek, növényorvosok, kutatók, egyetemi, főiskolai oktatók, hallgatók, gazdálkodók. A megrendelők zöme növényvédő szakember, ezért a lapban közölt információk az ő közvetítésükkel számos termelőhöz, gazdálkodóhoz eljutnak.

Az aktuális szám tartalomjegyzéke
Molnárné Illés Gyöngyi – Pálinkás Zoltán – Szénási Ágnes: Mezeipoloskák (Miridae) kártételének hatása a napraforgóhibridek különböző paramétereire381
Bali László – Kiss Koppány Imre – Tuba Katalin: A Hidegvíz-völgy erdőrezervátum talajfelszín közeli pók-együtteseinek jellemzése385
Markó Gábor – Jaksa Fruzsina: A nagy széltippan [Apera spica-venti (L.) P. Beauv.] növényvédelmi jelentőségének áttekintése392
Hajdu Edit: Alanyok, alanyfajták404
Mándoki András: Búcsú Budai Csabától418
Solymosi Péter: Mérgező vegyületek a tökfélék (Cucurbitaceae) családjában420
Vajna László: Az Agrárkemizálási Társaság 120. Ülését tartotta424