A Növényvédelem havonta megjelenő folyóirat, 2018-ban a 79., újraindítása után az 54. évfolyamába lépett. Az Agrárminisztérium tudományos lapja, felelős kiadója a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft., kiadója a Környezetbarát Növényvédelemért Alapítvány, együttműködő partnere az MTA Agrártudományi Kutatóközpont Növényvédelmi Intézete, nyomdai munkáit az Agroinform Kiadó és Nyomda Kft. végzi.

A Növényvédelem hazánkban ma már a szakterület egyetlen, magyar nyelven, havonta megjelenő tudományos lapja. Tudományos cikkei a magyar nyelvű összefoglalón kívül angol nyelvű összefoglalóval jelennek meg.

A szerkesztőbizottság fontosnak tartja az új kutatási eredményekkel, a betelepülő, behurcolt fajok elterjedésével, életmódjával, továbbterjedésük megelőzésével kapcsolatos cikkek közreadását, felhívni a figyelmet a károsítók elleni környezetkímélő eljárásokra, valamint egy-egy termesztett növény védelmével részletesen foglalkozni.

A folyóirat célközönsége: növényvédő szakemberek, növényorvosok, kutatók, egyetemi, főiskolai oktatók, hallgatók, gazdálkodók. A megrendelők zöme növényvédő szakember, ezért a lapban közölt információk az ő közvetítésükkel számos termelőhöz, gazdálkodóhoz eljutnak.

Az aktuális szám tartalomjegyzéke
Jaloveczki Boglárka – Tóth Zoltán: Az integrált növényvédelem populációbiológaiai alapjai: az Allee-hatás473
Solymosi Péter: A mediterrán flóra veszélyeztetett faja a sárkánykontyvirág (Dracunculus vulgaris Schott)478
Molnár Orsolya – Németh Z. Márk – Horváth N. Áron – Matolcsi Fruzsina – Kovács M. Gábor – Pintye Alexandra: A növénykórokozó gombák DMI-fungicidekkel szembeni rezisztenciájának molekuláris biológiai háttere480
Hajdu Edit: Régi borszőlőfajták493
Kovács M. Gábor – Kiss Levente: Száz éve született Ubrizsy Gábor, 90 éve Vörös József – új gombafajok őrzik emléküket506
Ambrus Árpád: Dr. Győrfi László (1949.06.25–2019.09.23)507
Molnár János: Az Agrárkemizálási Társaság a 121. ülését tartotta508
NV: Jogszabályfigyelő Molnár Jánostól510
Szél Győző: Egy álom megvalósult. Vig Károly (2019): A rovartani kutatások története Magyarországon. A kezdetektől a Magyar Entomológiai Társaság alapításáig512
Keszthelyi Sándor: Zoocidek a növényvédelem szolgálatában. Rovar-, atka- csiga és rágcsálóirtó készítmények bemutatása513