A Gazdálkodás agrárgazdasági tudományos folyóirat 1957 óta ad helyet az agrárpolitikai, gazdálkodási, üzleti, marketing, vidékfejlesztési, üzem- és munkaszervezési, élelmiszer-feldolgozási témáinak, valamint a korszak hazai és nemzetközi kihívásainak és az arra adott válaszoknak.

A Gazdálkodás publikációi gyakran elsődleges forrásai új felismeréseknek, gondolatoknak, tananyagoknak és gyakorlati megoldásoknak.

A Gazdálkodás szerzői a mező-erdőgazdaságban, az élelmiszer-feldolgozásban, a vidék- és területfejlesztésben tevékenykedő szakemberek, oktatók, kutatók, menedzserek, doktoranduszok, egyetemi és főiskolai hallgatók. A folyóirat nélkülözhetetlen segítséget nyújt a PhD-hallgatók publikációs tevékenységéhez, és ezáltal a fokozat megszerzéséhez. Emellett hozzájárul az EU agrár- és vidékfejlesztési politikájával összhangban a nemzeti agrárstratégia tudományos igényű formálásához is.

A Gazdálkodás nemcsak tudástárház, hanem tudásközösség is! A Gazdálkodás – mint minden más tudományos folyóirat – rangját, elismertségét nemcsak a megjelent közlemények színvonala, érdekes újszerűsége, a szerzők, lektorok, szerkesztők munkája fémjelzi, hanem az előfizetések, olvasók, interneten érdeklődők száma is, ami egyúttal az adott szakmai körhöz való tartozást, az előfizetők identitását is tükrözi.

Aktuális szám: 
2022/2.
Az aktuális szám tartalomjegyzéke
Szenderák János – Popp József: Ágazati koncentráció az élelmiszerlánc mentén Magyarországon99
Borbély Csaba – Pupos Cintia – Szabari Miklós: Fedezeti pont alkalmazási lehetőségei a tejtermelésben117
Krivdáné Dorogi Dóra Anikó: A paradicsom és az uborka versenyhelyzetének értékelése az Európai Unióban129
Bérces Bence – Tóth Katalin – Csonka Arnold: Mire jó egy fás legelő – Esettanulmányok a Dél-Dunántúlról142
Gyuris Árpád: Az „agribashing” megjelenése Franciaországban158
Maróty Mariann Mimi: Uganda agrárkereskedelmi versenyképességének vizsgálata, különös tekintettel a kávékereskedelemre170
Bodor Dávid: KSH Agrárcensus 2020 – AgrárKlub 2022. február 15.187