A Gazdálkodás agrárgazdasági tudományos folyóirat 1957 óta ad helyet az agrárpolitikai, gazdálkodási, üzleti, marketing, vidékfejlesztési, üzem- és munkaszervezési, élelmiszer-feldolgozási témáinak, valamint a korszak hazai és nemzetközi kihívásainak és az arra adott válaszoknak.

A Gazdálkodás publikációi gyakran elsődleges forrásai új felismeréseknek, gondolatoknak, tananyagoknak és gyakorlati megoldásoknak.

A Gazdálkodás szerzői a mező-erdőgazdaságban, az élelmiszer-feldolgozásban, a vidék- és területfejlesztésben tevékenykedő szakemberek, oktatók, kutatók, menedzserek, doktoranduszok, egyetemi és főiskolai hallgatók. A folyóirat nélkülözhetetlen segítséget nyújt a PhD-hallgatók publikációs tevékenységéhez, és ezáltal a fokozat megszerzéséhez. Emellett hozzájárul az EU agrár- és vidékfejlesztési politikájával összhangban a nemzeti agrárstratégia tudományos igényű formálásához is.

A Gazdálkodás nemcsak tudástárház, hanem tudásközösség is! A Gazdálkodás – mint minden más tudományos folyóirat – rangját, elismertségét nemcsak a megjelent közlemények színvonala, érdekes újszerűsége, a szerzők, lektorok, szerkesztők munkája fémjelzi, hanem az előfizetések, olvasók, interneten érdeklődők száma is, ami egyúttal az adott szakmai körhöz való tartozást, az előfizetők identitását is tükrözi.

Aktuális szám: 
2019/6.
Az aktuális szám tartalomjegyzéke
Fenyves Veronika – Pető Károly – Harangi-Rákos Mónika – Szenderák János: A Visegrádi országok mezőgazdasági vállalkozásainak gazdasági és pénzügyi helyzete459
Fertő Imre – Szerb András: A magyar kukorica exporttartóssága 1996 és 2015 között474
Gubacsiné Marton Fanni – Török Áron: A különböző szamócatermelési módok jövedelmezősége Magyarországon486
Hollósy Zsolt – Bacsi Zsuzsanna: Hozamstabilitás a növénytermesztésben502
Al-Sabai Abdulghani – Neszmélyi György Iván: A jemeni mezőgazdaság helyzete és jövőbeni kilátásai516
Tenk Antal: A kilencven éves Csete László köszöntése526
Kapronczai István: Popp József az MTA levelező tagja lett531
Polgár J. Péter: Nekrológ - Dr. habil Palkovics Miklós egyetemi tanár (1944-2019)536