A Gazdálkodás agrárgazdasági tudományos folyóirat 1957 óta ad helyet az agrárpolitikai, gazdálkodási, üzleti, marketing, vidékfejlesztési, üzem- és munkaszervezési, élelmiszer-feldolgozási témáinak, valamint a korszak hazai és nemzetközi kihívásainak és az arra adott válaszoknak.

A Gazdálkodás publikációi gyakran elsődleges forrásai új felismeréseknek, gondolatoknak, tananyagoknak és gyakorlati megoldásoknak.

A Gazdálkodás szerzői a mező-erdőgazdaságban, az élelmiszer-feldolgozásban, a vidék- és területfejlesztésben tevékenykedő szakemberek, oktatók, kutatók, menedzserek, doktoranduszok, egyetemi és főiskolai hallgatók. A folyóirat nélkülözhetetlen segítséget nyújt a PhD-hallgatók publikációs tevékenységéhez, és ezáltal a fokozat megszerzéséhez. Emellett hozzájárul az EU agrár- és vidékfejlesztési politikájával összhangban a nemzeti agrárstratégia tudományos igényű formálásához is.

A Gazdálkodás nemcsak tudástárház, hanem tudásközösség is! A Gazdálkodás – mint minden más tudományos folyóirat – rangját, elismertségét nemcsak a megjelent közlemények színvonala, érdekes újszerűsége, a szerzők, lektorok, szerkesztők munkája fémjelzi, hanem az előfizetések, olvasók, interneten érdeklődők száma is, ami egyúttal az adott szakmai körhöz való tartozást, az előfizetők identitását is tükrözi.

Aktuális szám: 
2021/3.
Az aktuális szám tartalomjegyzéke
Fertő Imre – Szerb András Bence: A külkereskedelmi költségek és az élelmiszerválság hatása a magyar kukoricaexportra197
Mizik Tamás: A magyar élelmiszer-gazdaság „válságteljesítménye”209
Gaál Márta – Becsákné Tornay Enikő – Molnár Piroska: A 2018–2019-es magyarországi aszályhelyzet értékelése215
Feketéné Ferenczi Aliz – Szűcs István – Vida Viktória: Családi gazdasági keretek között működő méhészeti vállalkozás üzemtani vizsgálata237
Jámbor Attila – Czirkl Dorottya: Versenyképesség a nemzetközi narancskereskedelemben256
Goda Pál – Lámfalusi Ibolya: Beszámoló a Támogatások és finanszírozási folyamatok az élelmiszer-gazdaságban című szakmai rendezvényről275
Bodor Dávid: A gabonatárolás értéknövelő és rontó tényezői, megoldási lehetőségek – AgrárKlub, 2021. április 21.278