A Gazdálkodás agrárgazdasági tudományos folyóirat 1957 óta ad helyet az agrárpolitikai, gazdálkodási, üzleti, marketing, vidékfejlesztési, üzem- és munkaszervezési, élelmiszer-feldolgozási témáinak, valamint a korszak hazai és nemzetközi kihívásainak és az arra adott válaszoknak.

A Gazdálkodás publikációi gyakran elsődleges forrásai új felismeréseknek, gondolatoknak, tananyagoknak és gyakorlati megoldásoknak.

A Gazdálkodás szerzői a mező-erdőgazdaságban, az élelmiszer-feldolgozásban, a vidék- és területfejlesztésben tevékenykedő szakemberek, oktatók, kutatók, menedzserek, doktoranduszok, egyetemi és főiskolai hallgatók. A folyóirat nélkülözhetetlen segítséget nyújt a PhD-hallgatók publikációs tevékenységéhez, és ezáltal a fokozat megszerzéséhez. Emellett hozzájárul az EU agrár- és vidékfejlesztési politikájával összhangban a nemzeti agrárstratégia tudományos igényű formálásához is.

A Gazdálkodás nemcsak tudástárház, hanem tudásközösség is! A Gazdálkodás – mint minden más tudományos folyóirat – rangját, elismertségét nemcsak a megjelent közlemények színvonala, érdekes újszerűsége, a szerzők, lektorok, szerkesztők munkája fémjelzi, hanem az előfizetések, olvasók, interneten érdeklődők száma is, ami egyúttal az adott szakmai körhöz való tartozást, az előfizetők identitását is tükrözi.

Aktuális szám: 
2020/1.
Az aktuális szám tartalomjegyzéke
Lakner Zoltán – Kiss Anna – Pfeiffer Laura: Agrárgazdaság a XXI. században: perspektívák és dilemmák3
Farkas Gábor – Magyar Péter – Molnár András – Zubor-Nemes Anna: Adatbányászati módszerek alkalmazás a mezőgazdaságban – a gépi tanulás felhasználási lehetőségei15
Nyírő András: Nemzedékek közötti felelősség a pilisi erdőirtás és kopárfásítás példáján24
Mucha László – Kovács Ildikó – Oravecz Titanilla – Totth Gedeon: Az etnocentrizmus szerepe a vásárlói döntésekben35
Csuvár Ádám: A háztartási tűzifafelhasználás ökonometriai modellezésének indokoltsága és lehetséges megközelítései55
Horváth E. Írisz: Jogérvényesítés a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara segítségével68
Kaján Győző – Szűcs István – Zöldréti Attila: Nagy érdeklődés mellett tartotta 2019. évi évzáró rendezvényét az MKT Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakosztálya85
NEKROLÓG: Romány Pál (1929-2019) Tenk Antal89