A Gazdálkodás agrárgazdasági tudományos folyóirat 1957 óta ad helyet az agrárpolitikai, gazdálkodási, üzleti, marketing, vidékfejlesztési, üzem- és munkaszervezési, élelmiszer-feldolgozási témáinak, valamint a korszak hazai és nemzetközi kihívásainak és az arra adott válaszoknak.

A Gazdálkodás publikációi gyakran elsődleges forrásai új felismeréseknek, gondolatoknak, tananyagoknak és gyakorlati megoldásoknak.

A Gazdálkodás szerzői a mező-erdőgazdaságban, az élelmiszer-feldolgozásban, a vidék- és területfejlesztésben tevékenykedő szakemberek, oktatók, kutatók, menedzserek, doktoranduszok, egyetemi és főiskolai hallgatók. A folyóirat nélkülözhetetlen segítséget nyújt a PhD-hallgatók publikációs tevékenységéhez, és ezáltal a fokozat megszerzéséhez. Emellett hozzájárul az EU agrár- és vidékfejlesztési politikájával összhangban a nemzeti agrárstratégia tudományos igényű formálásához is.

A Gazdálkodás nemcsak tudástárház, hanem tudásközösség is! A Gazdálkodás – mint minden más tudományos folyóirat – rangját, elismertségét nemcsak a megjelent közlemények színvonala, érdekes újszerűsége, a szerzők, lektorok, szerkesztők munkája fémjelzi, hanem az előfizetések, olvasók, interneten érdeklődők száma is, ami egyúttal az adott szakmai körhöz való tartozást, az előfizetők identitását is tükrözi.

Az aktuális szám tartalomjegyzéke
Maró Zoltán Márk - Jámbor Attila - Török Áron: Kazahsztán nemzetközi agrárkereskedelme és a magyar gabonaexport lehetőségei Kazahszánba191
Péter Emőke Katalin - Illyés László: A helyi értékesítés szerepe Csíkszereda és vonzáskörzetében204
Szabó Imola - Lehota József: Zöldség-gyümölcs fogyasztás az Amerikai Egyesült Államokban218
Bakota Bettina - Páll Zsombor: A magyar mezőgazdaság 2018. évi eredményei229
Magda Sándor - Marselek Sándor: "Az agrárgazdaságban foglalkoztatottak képzettsége és a jövő igénye" című vitaindító íráshoz érkezett vélemények összegzése250