A Gazdálkodás agrárgazdasági tudományos folyóirat 1957 óta ad helyet az agrárpolitikai, gazdálkodási, üzleti, marketing, vidékfejlesztési, üzem- és munkaszervezési, élelmiszer-feldolgozási témáinak, valamint a korszak hazai és nemzetközi kihívásainak és az arra adott válaszoknak.

A Gazdálkodás publikációi gyakran elsődleges forrásai új felismeréseknek, gondolatoknak, tananyagoknak és gyakorlati megoldásoknak.

A Gazdálkodás szerzői a mező-erdőgazdaságban, az élelmiszer-feldolgozásban, a vidék- és területfejlesztésben tevékenykedő szakemberek, oktatók, kutatók, menedzserek, doktoranduszok, egyetemi és főiskolai hallgatók. A folyóirat nélkülözhetetlen segítséget nyújt a PhD-hallgatók publikációs tevékenységéhez, és ezáltal a fokozat megszerzéséhez. Emellett hozzájárul az EU agrár- és vidékfejlesztési politikájával összhangban a nemzeti agrárstratégia tudományos igényű formálásához is.

A Gazdálkodás nemcsak tudástárház, hanem tudásközösség is! A Gazdálkodás – mint minden más tudományos folyóirat – rangját, elismertségét nemcsak a megjelent közlemények színvonala, érdekes újszerűsége, a szerzők, lektorok, szerkesztők munkája fémjelzi, hanem az előfizetések, olvasók, interneten érdeklődők száma is, ami egyúttal az adott szakmai körhöz való tartozást, az előfizetők identitását is tükrözi.

Az aktuális szám tartalomjegyzéke
Mizik Tamás: A Közös Agrárpolitika üzemszintű hatásai magyar szemszögből3
Totth Gedeon – Szolnoki Gergely: A magyarországi borfogyasztói szokások és a borpiac elemzése22
Kőszegi Irén Rita: A környezeti fenntarthatóság fontosságának vizsgálata a homokháti fiatal gazdák körében (egy primer kutatás részeredményeinek ismertetése)40
Pupos Tibor: Változtatások szükségessége a magyar agrár-felsőoktatás képzési programjaiban58
Mezőszentgyörgyi Dávid: Kutatási Hét a Corvinuson, agrobiznisz tudományos körkép73
Székely Csaba – Illés B. Csaba: Szakál Ferenc (1941-2018)76
Gazdálkodás: A Gazdálkodás 2018. évi tartalomjegyzéke, valamint szerzőinek és lektorainak névsora79